19, సెప్టెంబర్ 2013, గురువారం

శ్రీధర్ గారు - నేను

'ఈనాడు' కార్టూనిస్ట్ శ్రీధర్ గారికి నేను ఏకలవ్య శిష్యుడిని.  ఆయన బొమ్మలు ఎక్కడ కనపడినా ఆనందంతో చూడటం, గీయటం అలవాటైపోయింది. ఆ కోవలోనివే ఈ బొమ్మలన్నినూ...

సుమన్ 'అమెరికా అదృష్టం' లోని శ్రీధర్ బొమ్మలకు నా అనుసృజన 6


సుమన్ 'అమెరికా అదృష్టం' లోని శ్రీధర్ బొమ్మలకు నా అనుసృజన 5


సుమన్ 'అమెరికా అదృష్టం' లోని శ్రీధర్ బొమ్మలకు నా అనుసృజన 4


సుమన్ 'అమెరికా అదృష్టం' లోని శ్రీధర్ బొమ్మలకు నా అనుసృజన 3


13, సెప్టెంబర్ 2013, శుక్రవారం

3, సెప్టెంబర్ 2013, మంగళవారం

MS


Big B


IKG


MKG


SG