1, అక్టోబర్ 2013, మంగళవారం

ఆలూ – లాలూ

 

సమోసాలో ఆలూ ఉంది
             మరి రాజకీయాల్లో లాలూ....??!!

19, సెప్టెంబర్ 2013, గురువారం

శ్రీధర్ గారు - నేను

'ఈనాడు' కార్టూనిస్ట్ శ్రీధర్ గారికి నేను ఏకలవ్య శిష్యుడిని.  ఆయన బొమ్మలు ఎక్కడ కనపడినా ఆనందంతో చూడటం, గీయటం అలవాటైపోయింది. ఆ కోవలోనివే ఈ బొమ్మలన్నినూ...

సుమన్ 'అమెరికా అదృష్టం' లోని శ్రీధర్ బొమ్మలకు నా అనుసృజన 6


సుమన్ 'అమెరికా అదృష్టం' లోని శ్రీధర్ బొమ్మలకు నా అనుసృజన 5


సుమన్ 'అమెరికా అదృష్టం' లోని శ్రీధర్ బొమ్మలకు నా అనుసృజన 4


సుమన్ 'అమెరికా అదృష్టం' లోని శ్రీధర్ బొమ్మలకు నా అనుసృజన 3


13, సెప్టెంబర్ 2013, శుక్రవారం

3, సెప్టెంబర్ 2013, మంగళవారం

MS


Big B


IKG


MKG


SG


30, ఆగస్టు 2013, శుక్రవారం