7, మే 2013, మంగళవారం

NTR- పార్లమెంటులో విగ్రహావిష్కరణ సంధర్భంగా.....