1, అక్టోబర్ 2013, మంగళవారం

ఆలూ – లాలూ

 

సమోసాలో ఆలూ ఉంది
             మరి రాజకీయాల్లో లాలూ....??!!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి